INSTRUCTIONS FOR VISITORS

ค่าเข้างาน 70 บาท/ 1 ท่าน

ก่อนเริ่มงาน

 1. คณะผู้จัดงานจะจัดให้ผู้เข้างานต่อคิวรอบริเวณหน้าประตูเข้าพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 8.30 น.
 2. ประตูเข้างานจะเปิดเวลา 10.30 น.
 3. ผู้เข้างานชำระค่าเข้างานจำนวน 70 บาท/ท่าน ที่หน้าทางเข้างาน และจะได้รับการประทับตราบริเวณข้อมือ สามารถเข้าออกงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. หากตราประทับเริ่มเลือนแล้ว สามารถขอให้ประทับตราใหม่ที่หน้าทางเข้างาน
 5. กรณีมีผู้เข้างานเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เข้างานชั่วคราวเพื่อไม่ให้การจราจรภายในพื้นที่จัดงานหนาแน่นเกินไป
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมงานที่อายุน้อยกว่า 7 ปีเข้าภายในงาน

การคอสเพลย์

 1. งานคอมิกสแควร์ครั้งที่ 3 อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแต่งกายคอสเพลย์
 2. โปรดงดนั่ง เกาะกลุ่ม จับจองพื้นที่ แต่งหน้า แต่งตัวหรือเตรียมอุปกรณ์คอสเพลย์นอกพื้นที่จัดงาน
 3. โปรดแต่งคอสเพลย์มาจากบ้านพักส่วนตัวก่อนมาถึงสถานที่จัดงาน หรือใช้เวลาแต่งตัวในพื้นที่จัดงานให้น้อยที่สุดเพื่อแบ่งปันพื้นที่แก่เพื่อนผู้เข้าชมงานและแขกผู้ร่วมใช้สถานที่รายอื่น
 4. ห้ามซอยวิกผมในห้องน้ำ
 5. โปรดงดถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ ไลฟ์สดบริเวณทางเดิน หน้าบูธเซอร์เคิลและผู้จัดแสดงสินค้า และบริเวณใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
 6. โปรดงดนำอุปกรณ์คอสเพลย์ที่มีขนาดใหญ่เข้าพื้นที่จัดงานเนื่องจากอาจรบกวนผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น กรณีที่ท่านนำอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้ามา คณะผู้จัดงานอาจต้องขอรับฝากไว้บริเวณกองอำนวยการ และคณะผู้จัดงานไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่าน
 7. โปรดงดโพสท่าและถ่ายภาพด้วยท่วงท่าที่ล่อแหลมทางเพศหรือไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
 8. โปรดงดถ่ายภาพคอสเพลย์นอกเหนือจากบริเวณสถานที่จัดงานเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ที่คณะผู้จัดงานได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าภายในสถานที่จัดงานแสงสว่างค่อนข้างสลัวและมีมุมที่เหมาะแก่การถ่ายภาพน้อย จึงแนะนำให้แต่งกายคอสเพลย์เพียงเพื่ออรรถรสในการเที่ยวชมงานโดยไม่ถ่ายภาพคอสเพลย์เป็นโปรเจ็กต์
 9. ผู้คอสเพลย์โปรดดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ไม่ควรวางอุปกรณ์และสัมภาระของท่านทิ้งไว้ตามพื้นที่ส่วนกลางเนื่องจากอาจรบกวนผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นหรือเจ้าของสถานที่และเสี่ยงสูญหาย

ภายในงาน

 1. ควรเตรียมเงินพอดีกับค่าสินค้า
 2. ไม่ควรต่อรองราคาสินค้า
 3. ควรต่อคิวซื้อสินค้าอย่างเป็นระเบียบ ไม่ควรยืนมุงบริเวณหน้าบูธอันจะเป็นการบดบังหน้าบูธของเซอร์เคิลข้างเคียง
 4. โปรดให้ความร่วมมือแก่เซอร์เคิลและทีมงานในการจัดคิว ตรวจสอบอายุก่อนซื้อสินค้าบางประเภท และจัดระเบียบต่างๆ
 5. ไม่ควรวิจารณ์ผลงานในเชิงลบต่อหน้าเซอร์เคิล
 6. ควรพกถุง กระเป๋า หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่หนังสือและสินค้ามาเอง
 7. ห้ามส่งเสียงดัง วิ่ง สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนเซอร์เคิลอื่นและผู้เข้าร่วมงาน
 8. โปรดแต่งกายสุภาพ
 9. หากต้องการถ่ายภาพกับเซอร์เคิล โปรดขออนุญาตเซอร์เคิลก่อน
 10. หากต้องการคุย ขอลายเซ็น ขอภาพวาดจากเซอร์เคิล โปรดรอช่วงที่เซอร์เคิลว่างจากการขายหรือธุระอื่น
 11. โปรดระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของตน และช่วยสอดส่องรอบด้าน หากพบบุคคลที่มีพิรุธหรือพฤติกรรมน่าสงสัย โปรดแจ้งคณะผู้จัดงานโดยทันที
 12. โปรดรักษาความสะอาดและเก็บขยะทิ้งลงจุดที่คณะผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้
 13. ไม่ควรนำอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งใดๆ ที่มีกลิ่นแรงหรือเสี่ยงหกเลอะเทอะเข้ามาในพื้นที่จัดงาน
 14. ห้ามเปิดอ่านหนังสือ R-18 หรือเปิดดูสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนภายในและรอบพื้นที่จัดงาน
 15. คณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับนั่งอ่านและพูดคุยไว้ในพื้นที่จัดงาน โปรดงดใช้เวทีเนื่องจากจะมีกิจกรรมเป็นระยะๆ
 16. หากผู้เข้าร่วมงานพาผู้ปกครอง บุตรหลาน เพื่อนหรือคนรู้จักที่ไม่คุ้นเคยกับอีเวนต์การ์ตูน โปรดให้คำแนะนำเกี่ยวกับกติกามารยาทต่างๆ อย่างเหมาะสม
 17. ไม่ควรถ่ายภาพและเดินรุกล้ำไปยังส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่จัดงาน
 18. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เชิญผู้เข้าร่วมงานที่ละเมิดกฎเกณฑ์ออกจากงานโดยไม่รับผิดชอบค่าเข้างานที่ผู้เข้างานได้ชำระแล้ว และไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากผู้เข้างานไม่ว่ากรณีใดๆ
 19. กองอำนวยการของคณะผู้จัดงานตั้งอยู่หน้าทางเข้างาน (จุดเดียวกับจุดลงทะเบียน) และจะมีทีมงานตระเวนภายในพื้นที่ตลอดเวลา ทีมงานทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ