SCHEDULE

กำหนดการ


รับสมัครเซอร์เคิลรอบแรก (วิธีจับสลาก)

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.  – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561  เวลา 23:59 น.

ประกาศรายชื่อเซอร์เคิลที่ได้รับสิทธิออกบูธ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

ปิดรับชำระค่าบูธ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.

รับสมัครเซอร์เคิลรอบสอง* (วิธีมาก่อนได้ก่อน)

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 10:00 น. – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:59 น.

*อาจไม่เปิดรับสมัครหากมีเซอร์เคิลสมัครรอบแรกเต็มจำนวนแล้ว / หากมีผู้สมัครเกินจำนวนในรอบแรก คณะผู้จัดงานจะประกาศรายชื่ออันดับสำรองและทะยอยติดต่อตามลำดับโดยไม่เปิดรับสมัครรอบสอง

ปิดรับชำระเงินค่าบูธรอบสอง

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:59 น.

ปิดรับไฟล์ภาพคัตเอาต์

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 23:59 น.

ปิดรับใบเมนู

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 18:00 น.

วันจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10:30-17:00 น.

ปิดรับใบเมนูรอบไปรษณีย์

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 23:59 น.


กำหนดการโดยผู้ให้บริการงานพิมพ์

โรงพิมพ์ฟาสต์บุ๊คส์

งานพิมพ์รูปเล่ม (รับเล่มตัวอย่าง) วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
งานพิมพ์รูปเล่ม (ไม่รับเล่มตัวอย่าง) วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
งานพิมพ์แผ่น (รับตัวอย่าง) วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
งานพิมพ์แผ่น (ไม่รับตัวอย่าง) วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

ผู้ให้บริการรายนี้บริการจัดส่งสินค้าในวันงาน ติดต่อโรงพิมพ์ที่นี่ 

โรงพิมพ์อิมเพรส

งานพิมพ์รูปเล่ม (รับเล่มตัวอย่าง) วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
กรีนโซน วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
เรดโซน วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

ผู้ให้บริการรายนี้บริการจัดส่งสินค้าในวันงาน ติดต่อโรงพิมพ์ที่นี่