Rules For Circles

เซอร์เคิล

เซอร์เคิล หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นนักเขียนอิสระ หรือกลุ่มนักเขียนอิสระ ที่สร้างสรรค์ผลงานและจำหน่ายผลงานในงาน (ไม่จำกัดเพศและอายุ) และไม่ใช่นิติบุคคลหรือตัวแทนของนิติบุคคล อาทิ บริษัท สำนักพิมพ์ มูลนิธิ เป็นต้น หากท่านเป็นตัวแทนของบริษัทห้างร้านและสนใจจัดแสดงในงานคอมิกสแควร์ โปรดศึกษารายละเอียดในหน้า Rules For Exhibitors

ค่าเช่าบูธ 1 SP = 300 บาท = บัตรเซอร์เคิล 2 ใบ / 2 SP = 600 บาท = บัตรเซอร์เคิล 4 ใบ
(1 เซอร์เคิลสมัครได้ไม่เกิน 2 SP)


 

สินค้าที่ขายได้

 1. หนังสือ
  หนังสือการ์ตูน นิยาย ไลท์โนเวล อาร์ตบุ๊ก คาแรกเตอร์บุ๊ก โดยแบ่งหมวดหมู่ย่อยดังต่อไปนี้

  1. ออริจินัล –  เซอร์เคิลเป็นเจ้าของผลงานเอง หรือมีส่วนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีสาระสำคัญ (เช่น วาดภาพทั้งเล่ม หรือแต่งเนื้อเรื่องทั้งเล่ม)
  2. แฟนดอม (หรือแฟนอาร์ต หรือพาโรดี) –  เซอร์เคิลเป็นจัดทำผลงานด้วยฝีมือของตนเอง แต่มีการอิงเรื่องการ์ตูน เนื้อเรื่อง ตัวละครของผู้อื่นที่เซอร์เคิลไม่ได้เป็นเจ้าของ
  3. คอมมูนิตี้ – เซอร์เคิลสร้างสรรค์ผลงานขึ้นจากการเป็นสมาชิกคอมมูนิตี้ (ทั้งออริจินัลคอมมูฯ และแฟนคอมมูฯ) ที่ก่อตั้งก่อนเดือนธันวาคม 2559 ลงไปและมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
  4. อื่นๆ – หนังสือการ์ตูน นิยาย ไลท์โนเวล อาร์ตบุ๊ก ที่ไม่เข้าพวกหนังสือ 3 ประเภทข้างต้น และไม่ละเมิดกฎระเบียบอื่นๆ ของงานและคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าสมัครเข้าร่วมงานได้
 2. สินค้า
  สินค้าต่างๆ ได้แก่ พวงกุญแจ สมุด เข็มกลัด ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเครื่องเขียน สติกเกอร์ สแตนดี้ตั้งโต๊ะ ปฏิทิน แฟ้ม กระดาษ กระดาษโน้ต ตุ๊กตาเย็บมือ (สินค้านอกเหนือจากนี้จะพิจารณาอนุญาตให้ขายเป็นกรณี) ที่ออกแบบและผลิตโดยอิงเรื่องการ์ตูน เนื้อเรื่อง ตัวละคร ที่เจ้าของเซอร์เคิลเป็นเจ้าของผลงาน หรือเป็นสินค้าแฟนดอมที่อ้างอิงจากผลงานการ์ตูนของผู้อื่นที่เซอร์เคิลไม่ได้เป็นเจ้าของ
 3. คอมมิชชัน
  บริการวาดรูปสไตล์มังงะตามสั่งของผู้จ้างที่มีการคิดราคา อาทิ วาดอิลลัส วาดปกสมุด ทั้งวาดสดภายในงานหรือตกลงรับงานแล้วลงมือวาดภายหลัง

สินค้าที่ห้ามขาย

 1. สินค้าใดๆ ที่เซอร์เคิลไม่ได้เป็นผู้จัดทำด้วยฝีมือของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าลอกเลียนแบบที่ทำขึ้นตามสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยไม่มีการดัดแปลง หรือสินค้าที่คณะผู้จัดงานเห็นว่ามีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ อันเกินขอบเขตของการเป็นสินค้าทำมือหรือสินค้าที่เซอร์เคิลทำในเชิงงานอดิเรกหรือนันทนาการ
 2. สินค้าออฟฟิเชียลที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือบริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์ในการ์ตูนหรือตัวละครนั้นๆ
 3. กิจกรรมเสี่ยงโชคที่มีการคิดราคา เช่น การจับสลาก การสอยดาว ล็อตโต
 4. หนังสือและสินค้าใดๆ ที่จำหน่ายโดยการประมูลราคา
 5. สินค้าที่คณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เข้ากับหัวข้อการจัดงาน


กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย

 1. ไม่จำกัดจำนวนปกหนังสือต่อ 1 SP
 2. เซอร์เคิลที่จำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่หนังสือและรับคอมมิชชัน จะต้องมีสินค้าประเภทหนังสืออย่างน้อย 1 ปก คณะผู้จัดงานจึงจะอนุญาตให้ขายสินค้าอื่นได้
 3. หนังสือและสินค้าแฟนด้อมจะต้องไม่ปรากฎโลโก้ ภาพออฟฟิเชียล ภาพสแกน หรือภาพวาดใดๆ จากการ์ตูนที่อ้างอิง อันไม่ใช่ผลงานที่เซอร์เคิลจัดทำเอง
 4. ขนาดของหนังสือและสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องไม่ใหญ่เกินพื้นที่บูธที่เซอร์เคิลเช่า อันเป็นการรบกวนพื้นที่ของเซอร์เคิลข้างเคียงและผู้เข้าชมงาน
 5. หนังสือและสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชน (R18+) จะต้องมีป้ายหรือมีการบอกเรตแก่ผู้ซื้ออย่างชัดเจน มีการห่อหุ้มสินค้าโดยมิดชิด ห้ามเซอร์เคิลและผู้เข้างานเปิดอ่านภายในงาน และห้ามจำหน่ายแก่ผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่าเรตที่ระบุไว้ โดยเซอร์เคิลมีหน้าที่ตรวจสอบอายุผู้ซื้อจากบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ตามความเหมาะสม
 6. งดโฆษณาหนังสือและสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชน (R18+) ทางสื่อสาธารณะของงานคอมิกสแควร์ ทั้งก่อนงาน วันงาน และหลังงาน อาทิ ภาพคัตเอาต์ ภาพเมนูที่เผยแพร่ทางเพจ แผ่นเมนูที่เซอร์เคิลแสดงที่บูธของตนเองในงาน ภาพเมนูรอบไปรษณีย์ เว้นเสียแต่สินค้าเหล่านั้นไม่ได้มีภาพ ภาพปก ลวดลาย ชื่อเรื่อง หรือข้อความที่ล่อแหลม แต่เซอร์เคิลยังคงต้องระบุเรตของสินค้าอย่างชัดเจน
 7. เซอร์เคิลสามารถจัดให้มีของแถมหรือของสมนาคุณแก่ผู้ซื้อสินค้า แต่ของแถมนั้นจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยเจ้าของเซอร์เคิลเอง
 8. เซอร์เคิลไม่บวกราคาเพิ่มจากราคาสินค้าหลักเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อจ่ายเพื่อได้ของแถม โดยที่ผู้ซื้อไม่สามารถจ่ายเงินซื้อของแถมนั้นเพียงอย่างเดียวได้ อันเป็นการบังคับซื้อของชิ้นหนึ่งเพื่อให้ได้ของแถม หรือขายพ่วง หากเซอร์เคิลคิดว่าตนอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว โปรดรายงานของแถมชิ้นนั้นในฐานะสินค้าอีกชิ้นหนึ่งแก่คณะผู้จัดงานเมื่อสมัครขอเช่าบูธ
 9. สินค้าทุกชิ้นจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และกฎหมาย
 10. หากคณะผู้จัดงานพบเห็นในงานว่าหนังสือ สินค้า หรือของแถมใดๆ ละเมิดกฎเกณฑ์ข้างต้น คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือนให้เซอร์เคิลระงับการขายโดยการเก็บสินค้าเหล่านั้น หรือริบไว้จนกว่าจะสิ้นสุดเวลางาน
 11. คำตัดสินเกี่ยวกับสินค้าของเซอร์เคิลโดยคณะผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้างานและช่วงก่อนเปิดงาน

 1. เซอร์เคิลสามารถลงทะเบียนและเข้าพื้นที่จัดงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 10.00 น.
 2. โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานการเช่าบูธมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่พื้นที่จัดงาน
 3. เซอร์เคิลจะได้รับบัตรเซอร์เคิลเท่าจำนวนคนที่มาลงทะเบียน (แต่ไม่เกินจำนวนบัตรที่ได้รับตามจำนวน SP ที่เช่าไว้) และประทับตราที่ข้อมือ
 4. หากเซอร์เคิลมาลงทะเบียนเปิดบูธหลัง 10.00 น. หรือหลังจากคณะผู้จัดงานเปิดให้ผู้เข้างานทั่วไปเข้าในพื้นที่จัดงานแล้ว เซอร์เคิลจะต้องเสียค่าเข้างานเสมือนผู้เข้างานทั่วไป
 5. สมาชิกเซอร์เคิลจะเข้าพื้นที่จัดงานก่อนเริ่มงานได้ตามจำนวนที่มีบัตรเซอร์เคิลเท่านั้น หากมีสมาชิกเกินจำนวนบัตร โปรดตกลงกันและให้สมาชิกที่เกินต่อคิวรอเข้างานพร้อมผู้เข้างานทั่วไป
 6. กรณีที่เซอร์เคิลมีสมาชิกมากกว่า 1 คนและมาลงทะเบียนไม่พร้อมกัน คณะผู้จัดงานจะอนุญาตให้เซอร์เคิลเข้างานก็ต่อเมื่อเจ้าของเซอร์เคิลแสดงหลักฐานที่มีชื่อตรงกับที่สมัครไว้ และหากยังมาไม่ครบให้เจ้าของเซอร์เคิลออกมารับสมาชิกที่มาภายหลังพร้อมแสดงหลักฐานอีกครั้ง
 7. กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดงานทราบโดยเร็ว หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันงาน เซอร์เคิลจะได้รับเงินค่าบูธคืนและไม่เสียประวัติในการพิจารณาสิทธิการออกงานในโอกาสต่อไป
 8. กรุณาห้อยป้ายเซอร์เคิลตลอดระยะเวลางาน

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบูธ

 1. พื้นที่ของ 1 SP กว้าง 90 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 75 ซม. (ครึ่งโต๊ะ)
 2. คณะผู้จัดงานจะจัดเตรียมเก้าอี้ 1 ตัว/ 1 SP หากเซอร์เคิลต้องการเพิ่มสามารถยกเก้าอี้สำรองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดงานมาเพิ่มได้ แต่ต้องแน่ใจว่าจะไม่เบียดหรือรบกวนเซอร์เคิลข้างเคียง
 3. คณะผู้จัดงานจะประกาศตรวจสอบบูธก่อนเริ่มงานประมาณ 15-20 นาที หากเซอร์เคิลจัดบูธของตนเสร็จก่อนเวลาสามารถแจ้งคณะผู้จัดงานให้ตรวจสอบก่อนได้
 4. ห้ามขีดเขียน ติดเทปกาว ตอกตะปู หรือกระทำการใดๆ อันทำให้โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์จัดงาน และพื้นที่จัดงานเสียหาย
 5. ห้ามวางสินค้าและสัมภาระล้ำพื้นที่ของเซอร์เคิลข้างเคียง ทางเดิน และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ
 6. ควรมีป้ายชื่อเซอร์เคิล เมนูและป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน
 7. ควรมีป้ายบอกตำแหน่งท้ายแถวหากคาดว่าจะมีผู้ซื้อสินค้าของตนเองเยอะ
 8. อุปกรณ์ตกแต่งบูธห้ามสูงเกิน 35 ซม.เหนือพื้นโต๊ะ
 9. กรณีตำแหน่งบูธอยู่ติดเสาหรือชิดผนัง เซอร์เคิลสามารถแปะป้าย โปสเตอร์ หรือแขวนสินค้าได้โดยต้องไม่สร้างความเสียหายแก่สถานที่หรือรบกวนผู้อื่นตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

กฎเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติอื่นๆ

 1. ควรเตรียมธนบัตรย่อยและเหรียญสำหรับทอนเงินแก่ผู้ซื้อให้เพียงพอ
 2. ควรมีภาชนะหรือกระเป๋าเก็บเงินที่มิดชิด และสามารถพกติดตัวได้หากต้องออกนอกบูธ
 3. กรณีที่มีผู้เข้าชมบูธเป็นจำนวนมาก ควรเตรียมป้ายบอกตำแหน่งท้ายแถว และควรจัดสรรการต่อคิวอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมบูธมุงหน้าบูธอันจะเป็นการรบกวนบูธของเคียง
 4. ห้ามส่งเสียงดัง วิ่ง สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนเซอร์เคิลอื่นและผู้เข้าร่วมงาน
 5. แต่งกายสุภาพ ห้ามแต่งคอสเพลย์
 6. ห้ามเดินเร่โฆษณาสินค้า แจกใบปลิว หรือจัดกิจกรรมนอกพื้นที่บูธของตนเอง
 7. ไม่ควรนำอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งใดๆ ที่มีกลิ่นแรงหรือเสี่ยงหกเลอะเทอะเข้ามาในพื้นที่จัดงาน
 8. ในวันงานอาจมีผู้เข้างานเป็นจำนวนมากและมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามา ควรระมัดระวังและช่วยสอดส่องความปลอดภัยของเซอร์เคิลข้างเคียง หากพบบุคคลที่มีพิรุธหรือพฤติกรรมน่าสงสัย โปรดแจ้งคณะผู้จัดงานโดยทันที
 9. โปรดรักษาความสะอาดและเก็บขยะทิ้งลงจุดที่คณะผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้
 10. ระหว่างการจัดงาน อาจมีช่างภาพของคณะผู้จัดงาน (ห้อยป้าย Staff) หรือสื่อมวลชน (ห้อยป้าย Press) ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน
 11. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เชิญเซอร์เคิลที่ละเมิดกฏเกณฑ์ออกจากงานโดยไม่รับผิดชอบค่าเช่าบูธที่เซอร์เคิลได้ชำระแล้ว และไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากเซอร์เคิลไม่ว่ากรณีใดๆ และการละเมิดกฎเกณฑ์จะมีผลต่อการพิจารณารับสมัครเซอร์เคิลในครั้งต่อไป
 12. กองอำนวยการของคณะผู้จัดงานตั้งอยู่หน้าทางเข้างาน (จุดเดียวกับจุดลงทะเบียน) และจะมีทีมงานตระเวนภายในพื้นที่ตลอดเวลา ทีมงานทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือแก่เซอร์เคิลทุกเมื่อ
*กฎเกณฑ์ต่างๆ อาจมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *