INSTRUCTIONS FOR PRESSES

สื่อมวลชน คือผู้สื่อข่าวหรือเจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวหรือผู้ให้บริการสื่อและคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล ฯลฯ ที่ประสงค์บันทึกรายการ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ภายในงานเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อทางช่องทางต่างๆ ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่ระลึกหรือใช้งานส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมีผู้จำนวนติดตามเท่าไรก็ตาม


กองบรรณาธิการอนิไทม์และคณะผู้จัดงานคอมิกสแควร์ มีความยินดีที่ท่านสนใจร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมการทำหนังสือการ์ตูนทำมือและผลงานของศิลปินรายย่อยชาวไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่าทางคณะผู้จัดงานคอมิกสแควร์ตระหนักว่าความเป็นส่วนตัวและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกท่านในการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติดังนี้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแวดวงงานหนังสือการ์ตูนทำมือ
โดยปกติ งานหนังสือการ์ตูนทำมือมักจัดในพื้นที่ปิดที่สงวนสำหรับผู้ที่สนใจการ์ตูนด้านนี้มาเข้าร่วมงานเท่านั้น มักไม่จัดในที่สาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมโดยง่าย รวมถึงไม่เปิดให้สื่อมวลชนถ่ายทอดข่าวภายในแวดวงออกสู่สาธารณะ เนื่องจากศิลปินภายในงานส่วนใหญ่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวจริงและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานและเนื้อหาภายในงานถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านระมัดระวังในการบันทึกภาพ สัมภาษณ์ และเผยแพร่เนื้อหา เจ้าหน้าที่ของงานยินดีช่วยแนะนำงานและให้ข้อมูลแก่ท่าน ท่านสามารถติดต่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในงานคนใดก็ได้ตลอดช่วงวันงาน

 • ภายในงานอนุญาตให้บันทึกภาพและวีดิทัศน์ แต่โปรดระวังการถ่ายภาพเจาะจงศิลปินหรือผู้เข้าร่วมงานท่านใดท่านหนึ่งอย่างเจาะจง ซึ่งอาจรบกวนการซื้อขาย การทำงาน หรือทำให้ผู้ถูกถ่ายภาพรู้สึกไม่สบายใจ ควรขออนุญาตผู้ถูกถ่ายก่อนถ่ายภาพทุกครั้ง
 • กรณีถ่ายวิดีโอที่ต้องใช้ไมโครโฟนต่อกับกล้อง โปรดงดใช้ไมโครโฟนที่มีสาย เนื่องจากสายอาจรบกวนหรือกีดขวางการเดินของผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 • โปรดงดถ่ายภาพกลางทางเดิน เนื่องจากอาจกีดขวางผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
 • โปรดระวังว่าท่านไม่ได้ยืนกีดขวางหน้าบูธของศิลปินภายในงานขณะถ่ายภาพ
 • นิทรรศการ กิจกรรมบนเวที และคอนเทนต์อื่นๆ ภายในงาน ถือเป็นเอกสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่มาชมงานเท่านั้น และคณะผู้จัดงานมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ทางช่องทางอื่นๆ ตามที่ตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้มีการ Live หรือถ่ายทอดสดคอนเทนต์ภายในงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในทุกกรณี
 • งดถ่ายภาพ บันทึกภาพ และรายงานถึงสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน (R-18) ในทุกกรณี
 • กรณีที่ท่านต้องการสัมภาษณ์ศิลปินที่ออกบูธภายในงาน ท่านสามารถติดต่อคณะผู้จัดงานให้ช่วยประสานและนัดหมายการสัมภาษณ์ หรือหากท่านได้ติดต่อนัดหมายกับศิลปินโดยตรงแล้ว โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดงานทราบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านได้
 • เพื่อให้คณะผู้จัดงานสามารถเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านอย่างเต็มที่ กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าเป็นสื่อมวลชนภายในงานไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันงานทางอีเมลหรือแฟนเพจของงาน คณะผู้จัดงานอาจต้องขอให้ท่านยุติการทำข่าวทันทีหากพบว่าท่านไม่ได้ติดต่อขอเป็นสื่อไว้ก่อนหรือท่านได้รบกวนหรือละเมิดสิทธิของผู้เข้าร่วมงานโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
 • สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับป้ายบัตรสื่อมวลชนและเข้าชมงานได้ตลอดระยะเวลางาน โปรดงดเข้าพื้นที่ในช่วงก่อนและหลังเวลางาน เนื่องจากผู้จัดแสดงสินค้าภายในงานอาจกำลังเตรียมหรือจัดเก็บบูธ รวมถึงคณะผู้จัดงานจะต้องให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านซึ่งจะไม่สะดวกให้ท่านถ่ายภาพ
 • หากถ่ายทำวีดิโอที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานหรือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของงานโดยตรง กรุณาส่งแก่เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของท่านให้คณะผู้จัดงานตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่
 • ติดต่อคณะผู้จัดงานคอมิกสแควร์ โทร 0-2049-4465 หรือ event@comicsquare.in.th

งานคอมิกสแควร์คืออะไร?

COMIC SQUARE (คอมิกสแควร์) คืองานตลาดนัดโดจินชิ (หนังสือการ์ตูนทำมือ) ซึ่งจัดโดยกองบรรณาธิการอนิไทม์ (บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด) มีกำหนดจัดในช่วงต้นปี ปีละ 1 ครั้ง

โดจินชิ หรือหนังสือการ์ตูนทำมือ คือหนังสือที่นักเขียนการ์ตูนรายย่อยเป็นผู้สร้างสรรค์และจัดทำเองตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเริ่มจากการคิดเนื้อเรื่องเอง (หรือแต่งเรื่องใหม่โดยอิงจากการ์ตูนที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้ว) วาดเอง เรียบเรียงและจัดอาร์ตเวิร์กเอง นำส่งโรงพิมพ์ด้วยตนเอง จนถึงนำมาวางขายตามงานโดจินชิด้วยตนเอง แตกต่างจากหนังสือการ์ตูนสำนักพิมพ์ที่นักเขียนมักจะรับผิดชอบเฉพาะการวาดต้นฉบับ หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของสำนักพิมพ์ในการเรียบเรียง จัดพิมพ์และวางขาย ที่สำคัญ โดจินชิมักมีราคาสูงกว่าหนังสือการ์ตูนสำนักพิมพ์ เนื่องจากจัดพิมพ์ครั้งละไม่กี่สิบเล่ม จึงมีต้นทุนต่อเล่มสูงกว่าหนังสือสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นหลักพันเล่ม แต่ผู้ที่ชื่นชอบโดจินชิก็ยังยินดีซื้อเนื่องจากชื่นชอบตัวผู้เขียนและ/หรือเป็นเนื้อเรื่องที่หาอ่านที่อื่นไม่ได้

ในประเทศไทยมีการจัดงานโดจินชิตลอดทั้งปีโดยมีขนาดและหัวข้อแตกต่างกันไป ภายในงานจะมีนักเขียนการ์ตูนมาตั้งโต๊ะออกบูธขายหนังสือที่ตัวเองวาดด้วยตนเอง งานโดจินชิขนาดใหญ่อาจมีนักเขียนหลายร้อยบูธและมีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคนเลยทีเดียว