PAYMENT

โปรดทราบว่าเนื่องจากงาน COMIC SQUARE 3 ได้รับสมัครบูธเซอร์เคิลจำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานจึงได้เปลี่ยนวิธีแจ้งการชำระเงินเพื่อความรวดเร็วสำหรับเซอร์เคิลและป้องกันการตกหล่น

COMIC SQUARE 3
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
SUN March 10th, 2019 at Rajthewi Grand Ballroom, Asia Hotel Bangkok

ขั้นตอนยืนยันการสมัคร
HOW TO COMPLETE YOUR APPLICATION

 1. เซอร์เคิลที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับสิทธิออกบูธชำระค่าบริการตามรายละเอียดด้านล่าง
  Listed circle please kindly complete your payment as detailed below.
 2. แจ้งชำระเงินโดยการกรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 23.59 น. ตามจำนวนและประเภทบูธที่ท่านได้รับจริง (เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเซอร์เคิลบูธพิเศษเกินจำนวนที่กำหนด เซอร์เคิลส่วนหนึ่งจะได้รับการจัดสรรบูธเป็นบูธธรรมดาแทน) สำหรับเซอร์เคิลที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม
  After the payment is made, please fill the ‘payment notification form‘ by SUN October 21st, 2018 at PM11.59
 3. สต๊าฟจะขึ้นเครื่องหมายในช่อง ‘ชำระเงินแล้ว’ ในตารางหลังชื่อเซอร์เคิลของท่านภายใน 2 วันทำการ เซอร์เคิลกรุณาตรวจสอบที่นี่ หากไม่ขึ้นเครื่องหมายกรุณาติดต่อสต๊าฟเพื่อป้องกันการตกหล่นระหว่างการจัดผังบูธ (สำคัญ)
  Your name should be marked ‘PAID’ within two business days. It is important that circle should check his payment status in the name list and make sure the payment is notified to staffs so that the booth is not omitted.
 4. เมื่อสต๊าฟได้ขึ้นเครื่องหมายว่าการชำระเงินแล้ว ถือเป็นการยืนยันว่าท่านได้รับสิทธิการออกบูธภายในงานแล้ว ท่านสามารถจัดทำคัตเอาต์ตามรายละเอียดในหน้านี้ และดำเนินตามกำหนดการต่างๆ ต่อไป
  Once your name is marked paid, it is confirmed that your circle application is complete and your booth(s) is successfully reserved. Circle may process to submit his cutout and prepare himself for the event.
 5. เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินอย่างน้อยจนถึงวันงาน
  Please keep your pay-in slip or evidence of payment until at least the day of event for your own benefit.

อัตราค่าบริการบูธเซอร์เคิล
FEES

 • 1 SP 350 บาท Baht
 • 2 SP 700 บาท Baht
 • 2 SP (พิเศษ Extra) 750 บาท Baht

ช่องทางการชำระเงิน
PAYMENT METHOD

ธนาคาร BANK TRANSFER 
ชื่อบัญชี ‘นาย ชลากร สถิวัสส์’ ประเภทออมทรัพย์
Saving account ‘Chalakorn Sathiwas’

 • 273-204317-2  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ Siam Commercial Bank (Big C Chaengwattana branch)
 • 470-2-63678-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนแจ้งวัฒนะ Kasikorn Bank (Chaengwattana Road branch)
 • 475-0-47220-4 ธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต Krungthai Bank (Thammasat University Rangsit branch)

True Wallet 
ชื่อบัญชี ‘นาย ชลากร สถิวัสส์’ หมายเลขโทรศัพท์ 06-3456-5639
Phone number 06-3456-5639 account name ‘Chalakorn Sathiwas’

พร้อมเพย์ PROMPTPAY 

ชื่อบัญชี ‘นาย ชลากร สถิวัสส์’ หมายเลขโทรศัพท์ 06-3456-5639
Phone number 06-3456-5639 account name ‘Chalakorn Sathiwas’

บัตรเครดิต CREDIT CARD 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางแฟนเพจเพื่อขอปุ่มชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA, Mastercard และ JCB ผ่านระบบของเฟซบุ๊กและ Qwik by 2C2P (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
Please request payment button from staffs by contacting on event fan page. VISA, Mastercard and JCB are accepted with no additional fee.

ทีมงานคอมิกสแควร์ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจร่วมกิจกรรมกับเรา ณ โอกาสนี้
Thank you for your trust in COMIC SQUARE.