MENU

ใบเมนู คือภาพแสดงรายการสินค้าที่เซอร์เคิลจะนำมาจำหน่ายภายในงาน โดยจะถูกแสดงเป็นอัลบัมในแฟนเพจ COMIC SQUARE เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าแต่ละเซอร์เคิลจะจำหน่ายอะไรบ้าง [Making a Menu: English translation below]

วิธีการส่งไฟล์

 1. จัดทำไฟล์ใบเมนูโดยใส่รายการสินค้า รายละเอียด และตกแต่งตามชอบ (ขนาดที่แนะนำคือ 1200×800 พิกเซล)
 2. เซฟเป็นไฟล์ .JPG หรือ .PNG โดยตั้งชื่อไฟล์ menu-หมายเลขบูธ-ชื่อเซอร์เคิล.jpg (ตัวอย่าง: menu-A00-แรคคูนทะลุมิติ.jpg)
 3. ส่งไฟล์เมนูมาทางอีเมล circle@comicsquare.in.th ภายในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.
 4. ทีมงานจะยืนยันการได้รับไฟล์โดยการขึ้นเครื่องหมายในตารางรายชื่อนี้ภายใน 2 วัน แล้วจะทยอยอัปโหลดลงแฟนเพจทุกวันอังคารและวันศุกร์ (ตัดรอบไฟล์ในเที่ยงคืนของวันก่อนหน้า) และอัปโหลดรอบสุดท้ายในคืนวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 (ตัดรอบไฟล์เวลา 18.00 น.ของวันนั้น) หากไม่ได้รับการขึ้นเครื่องหมายหรืออัปโหลดใบเมนูภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อทีมงานทางแฟนเพจ ทวิตเตอร์ หรืออีเมล เพื่อติดตามผล

กฏเกณฑ์เกี่ยวกับภาพเมนู

 1. เป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้
 2. มีหมายเลขบูธและข้อความหรือโลโก้ที่บอกชื่อของเซอร์เคิลอย่างชัดเจน
 3. ระบุราคาของสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมใส่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า (ชื่อเรื่อง/ขนาด/จำนวนหน้า ฯลฯ) ใส่ข้อความโฆษณาได้
 4. ควรระบุชื่องาน วันเวลาที่จัดงาน และสถานที่จัดงาน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมงานกรณีเซอร์เคิลหรือบุคคลที่สนใจแชร์ภาพลงในช่องทางส่วนตัว
  COMIC SQAURE 3
  วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-17.00 น.
  ณ ห้องราชเทวี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
 5. สามารถใช้หรือวาดภาพคาแรคเตอร์ C13776455 (ซี), Q100511378 (คิว) และแรคคูน ตกแต่งในใบเมนูและสื่อต่างๆ ของเซอร์เคิล (ศึกษาขอบเขตการใช้งานได้ที่นี่)
 6. ห้ามใช้ภาพล่อแหลมหรือไม่เหมาะสมกับเยาวชน (R18+) หากมีจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวจะต้องมีการปิดบังส่วนที่ล่อแหลมพร้อมระบุเรตกำกับของสินค้าชิ้นนั้นๆ หรือแสดงเฉพาะชื่อสินค้าและราคาเป็นข้อความ และจะต้องระบุว่าจะมีการตรวจสอบอายุจากบัตรประจำตัวของผู้ซื้อก่อนซื้อ
 7. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองเมนูที่ไม่เหมาะสม หากไม่ผ่านการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล

Making a Menu

A menu is a unique-only-in-Thailand image made by circle and to be published on the event’s media (ex. fanpage). It consists of a list of products to be sold at the booth of circle with general information of each (ex. cover image, title, size, number of pages, price). This helps visitors keep in mind what to but and ensure that they would not miss to buy circle’s products and to meet their favorite artist.

Instructions

 1. Menu can be colour or B/W.
 2. Name or logo of circle should be apparently shown on the menu.
 3. Event title, date, time, and venue should be written on the menu to prevent misunderstanding in case of circle or those with interest share the menu onto their personal channel. COMIC SQUARE 3 Sunday, 3/10/2018 AM10:30 – PM5:00 Ratchathewi Grand Ballroom, Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
 4. Sexual or graphic image or word is forbidden. If R-18 products are to be sold, please write ‘*Age indentification is required befor buying’ on your menu.
 5. Menu must be made by the circle.
 6. Circle may use the event’s mascot; C13776455 , Q100511378, and, raccoon, on his menu and other media under Creative Commons License Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
 7. Organizer reserves rights to consider and reject improper menu. Circle will be notified through email if the menu is rejected and can submit the corrected edition any time.

How to make and send

 1. Make it 1200×800 pixel in size.
 2. Save the file as .JPG or .PNG and name it as ‘menu-booth number-your circle name.jpg’. (ex: menu-A00-isekai raccon.jpg)
 3. Sent it to circle@comicsquare.in.th within March 9th, 2019 at PM6.00.
 4. You should be marked ‘MENU RECIEVED’ in this table within two days. Submitted menu images will be uploaded to the event fan page every Tuesday and Friday using files recieved within midnight prior to the day of upload. The last upload is on Saturday, March 9th, night. If your menu is not marked recieved or uploaded within indicated days, please contact staffs to follow up.