INSTRUCTIONS FOR CIRCLES

สำหรับเซอร์เคิล

เซอร์เคิล หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นนักเขียนอิสระ หรือกลุ่มนักเขียนอิสระ ที่สร้างสรรค์ผลงานและจำหน่ายผลงานในงาน (ไม่จำกัดเพศและอายุ) และไม่ใช่นิติบุคคลหรือตัวแทนของนิติบุคคล อาทิ บริษัท สำนักพิมพ์ มูลนิธิ เป็นต้น หากท่านเป็นตัวแทนของบริษัทห้างร้านและสนใจจัดแสดงในงานคอมิกสแควร์ โปรดศึกษารายละเอียดในหน้าในส่วนข้อปฏิบัติสำหรับผู้จัดแสดงสินค้า

อัตราค่าบริการ

 • บูธปกติ (สูงสุด 276 SP)
  1 SP = 350 บาท = บัตรเซอร์เคิล 2 ใบ
  2 SP = 700 บาท = บัตรเซอร์เคิล 4 ใบ
 • บูธพิเศษ (สูงสุด 44 SP)
  2 SP (พิเศษ) = 750 บาท = บัตรเซอร์เคิล 4 ใบ พร้อมตำแหน่งบูธริมผนัง (พื้นที่กว้างกว่าปกติ) หรือเจาะจงตำแหน่งบูธที่ต้องการ

(1 เซอร์เคิลสมัครได้ไม่เกิน 2 SP)

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัครเซอร์เคิล

 1. งานคอมิกสแควร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ด้านการ์ตูนทุกประเภทของศิลปินทุกรูปแบบ ไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และระดับฝีมือ
 2. งานคอมิกสแควร์ยินดีต้อนรับเพื่อนเซอร์เคิลต่างชาติ และเซอร์เคิลที่ไม่เคยออกบูธในงานโดจินชิที่อื่นมาก่อน
 3. โปรดทราบว่าเซอร์เคิลอาจไม่ได้รับสิทธิออกบูธแม้ว่าจะมีผู้สมัครไม่เต็มจำนวนบูธที่พื้นที่รองรับได้ หากคณะผู้จัดงานพบว่า
  1. เซอร์เคิลกรอกข้อมูลสมัครไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
  2. เซอร์เคิลจงใจบิดเบือนข้อมูลหรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อให้ได้สิทธิออกบูธ
  3. เซอร์เคิลละทิ้งบูธหรือไม่มาในวันงานโดยไม่ได้แจ้งคณะผู้จัดงานล่วงหน้าหรือย้อนหลังในครั้งล่าสุดที่เซอร์เคิลได้สมัครร่วมงานในเครืออนิไทม์
  4. เซอร์เคิลมีประวัติเสื่อมเสียหรือมีพฤติกรรมที่สร้างความรำคาญหรือเดือดร้อนแก่ผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นภายในงานในเครืออนิไทม์ หรืองานของผู้จัดรายอื่นที่ได้แจ้งแก่คณะผู้จัดงานคอมิกสแควร์
 4. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการถอดสิทธิออกบูธของเซอร์เคิลย้อนหลัง หากได้ตรวจพบว่าเซอร์เคิลมีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 และ 3.4 แม้ว่าจะได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว หากเซอร์เคิลได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดงานจะคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วันหลังจากการถอดสิทธิ
 5. กรณีที่มีผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านเกินจำนวน คณะผู้จัดงานจะคัดเลือกโดยการสุ่ม ประวัติการออกงานและชื่อเสียงจะไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆ
 6. กรณีที่มีผู้สมัครบูธพิเศษ…
  1. น้อยกว่าจำนวนบูธพิเศษ – เซอร์เคิลที่สมัครบูธพิเศษจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ก่อน พื้นที่บูธที่เหลือให้เซอร์เคิลที่สมัครบูธปกติตามความเหมาะสม และชำระค่าบูธตามอัตราปกติที่เซอร์เคิลสมัครไว้แต่แรก
  2. มากกว่าจำนวนบูธพิเศษ – เซอร์เคิลที่สมัครบูธพิเศษจะได้รับการคัดเลือกโดยการสุ่มเท่าจำนวนบูธที่มีก่อน เซอร์เคิลที่เหลือจะถูกปรับลดเป็นบูธปกติ หรือสุ่มรวมกับผู้สมัครบูธปกติ (กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนบูธปกติ) และชำระค่าบริการตามอัตราของประเภทบูธที่เซอร์เคิลได้รับจริง
 7. คณะผู้จัดงานแนะนำให้เซอร์เคิลเซฟลิงก์สำหรับแก้ไขแบบฟอร์มสมัครเพื่อแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดช่วงเปิดรับสมัคร (ลิงก์จะปรากฎหลังกดส่งแบบฟอร์มสมัครแล้ว) เซอร์เคิลจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการพิจารณาให้สิทธิออกบูธหลังจากพ้นช่วงรับสมัครเซอร์เคิลไปแล้ว
 8. รายการสินค้าที่ขายจริงในวันงานอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดลงจากรายการที่เซอร์เคิลกรอกในแบบสมัครได้ อย่างไรก็ดี คณะผู้จัดงานแนะนำให้เซอร์เคิลขายสินค้าตรงตามรายการที่สมัครไว้ และแจ้งให้คณะผู้จัดงานทราบล่วงหน้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาถูกระงับการจำหน่ายสินค้าในวันงานหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของงาน
 9. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เช่น เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อ แจ้งชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดบูธแทน หรือขอยกเลิกการออกบูธ จะทำได้โดยใช้ชื่อผู้ติดต่อหรืออีเมลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มสมัครเท่านั้นและจะต้องแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่นทางอีเมลหรือทางแชต)
  1. เมื่อเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อแล้ว ผู้ติดต่อเดิมจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของเซอร์เคิล
  2. เมื่อยกเลิกการออกบูธและบูธถูกจัดสรรแก่เซอร์เคิลสำรองแล้ว เจ้าของบูธเดิมจะไม่สามารถเปลี่ยนใจหรือร้องขอบูธคืน
 10. การส่งแบบฟอร์มสมัครถือว่าเซอร์เคิลได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อปฏิบัติทั้งหมดสำหรับเซอร์เคิลภายในงานคอมิกสแควร์ เซอร์เคิลสามารถสอบถามข้อสงสัยกับคณะผู้จัดงานได้ทุกเมื่อ หรือให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ตลอดระยะเวลาบริการของงาน (ประกาศจัดงาน – หลังวันงาน 30 วัน) เพื่อช่วยพัฒนาให้งานคอมิกสแควร์ดีขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

สินค้าที่ขายได้

หนังสือหนังสือการ์ตูน นิยาย ไลท์โนเวล อาร์ตบุ๊ก

 1. ออริจินัล –  เซอร์เคิลเป็นเจ้าของผลงานเอง หรือมีส่วนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีสาระสำคัญ (เช่น วาดภาพทั้งเล่ม หรือแต่งเนื้อเรื่องทั้งเล่ม หรือเขียนเป็นหนึ่งตอนในแอนโธโลจี)
 2. แฟนดอม (หรือแฟนอาร์ต หรือพาโรดี) –  เซอร์เคิลเป็นจัดทำผลงานด้วยฝีมือของตนเอง แต่มีการอิงเรื่องเนื้อเรื่อง ตัวละครของการ์ตูน เกม ภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือผลงานอื่นๆ ของผู้อื่นที่เซอร์เคิลไม่ได้เป็นเจ้าของ
 3. คอมมูนิตี้ – เซอร์เคิลสร้างสรรค์ขึ้นจากการเป็นสมาชิกคอมมูนิตี้ (ทั้งออริจินัลคอมมูฯ และแฟนคอมมูฯ) ที่ก่อตั้งก่อนเดือนกันยายน 2561 ลงไปและมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
 4. อื่นๆ – หนังสือการ์ตูน นิยาย ไลท์โนเวล อาร์ตบุ๊ก โฟโต้บุ๊ก สารานุกรม หนังสือภาพ หนังสือนิทาน นิตยสารทำมือ หรือหนังสืออื่นๆ ที่ไม่เข้าพวกหนังสือ 2 ประเภทข้างต้น และไม่ละเมิดกฎระเบียบอื่นๆ ของงานและคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าสมัครเข้าร่วมงานได้

โดจินซอฟต์ (Doujin Software)

 1. เกม – เกมทั้งแบบดั้งเดิม (เช่น บอร์ดเกม การ์ดเกม) และซอฟต์แวร์ (เช่น เกมคอมพิวเตอร์และเกมคอนโซล) ที่เซอร์เคิลพัฒนาขึ้นจากเซ็ตติ้งและตัวละครที่จินตนาการขึ้นเองหรืออิงจากการ์ตูนที่มีอยู่จริง
 2. แอนิเมชัน – อนิเมะ 2D, แอนิเมชัน 3D, โมชันคอมิก และสื่อการ์ตูนเคลื่อนไหวอื่นๆ
 3. อื่นๆ – สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ ดรามาซีดี เพลง ฯลฯ ที่เซอร์เคิลสร้างสรรค์ขึ้นเองโดยคงความเป็นการ์ตูนและคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าสมัครเข้าร่วมงานได้

สินค้าทำมือ (Goods)
สินค้าต่างๆ ได้แก่ พวงกุญแจ สมุด เข็มกลัด ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเครื่องเขียน สติกเกอร์ สแตนดี้ตั้งโต๊ะ ปฏิทิน แฟ้ม กระดาษ กระดาษโน้ต (สินค้านอกเหนือจากนี้จะพิจารณาอนุญาตให้ขายเป็นกรณี) ที่เซอร์เคิลเป็นผู้ออกแบบหรือวาดลวดลายเอง

คอมมิชชัน (Commission)
บริการวาดรูปสไตล์มังงะตามสั่งของผู้จ้างที่มีการคิดราคา อาทิ วาดอิลลัส วาดปกสมุด ทั้งวาดสดภายในงานหรือตกลงรับงานแล้วลงมือวาดภายหลัง

อะดอปต์ (Adoptable)
ผลงานออกแบบตัวละครที่เซอร์เคิลเป็นผู้ออกแบบและขายสิทธิการใช้งานแก่ผู้ซื้อตามตกลง อาจทำเป็นแฟ้มเพื่อแสดงผลงานอย่างเดียว หรือขายขาด หรือเป็นแคตาล็อกให้ผู้ซื้อทราบว่ากำลังเปิดขายที่ช่องทางอื่นอยู่ เช่น ทางเฟซบุ๊ก
*จำหน่ายได้เฉพาะวิธีกำหนดราคาตายตัว (set price) เท่านั้น เนื่องจากกฎของงานไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าโดยการประมูล และงดจำหน่ายแบบสุ่มหรือกาชา เนื่องจากมีกฎของงานที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าโดยการจับสลากและเสี่ยงโชค*

** สำหรับเซอร์เคิลที่ไม่เคยขายอะดอปต์ภายในงาน: ที่ผ่านมาเซอร์เคิลมักจะวาดคาแรคเตอร์ชีตที่เห็นภาพรวมของตัวละครทั้งตัว และวาดองค์ประกอบที่มีรายละเอียดแยกออกมาด้วย และมีข้อความชี้กำกับส่วนประกอบต่างๆ รวมอยู่ในกระดาษขนาดใหญ่ 1 แผ่น ทั้งนี้ทางงานไม่มีข้อจำกัดในการนำเสนอผลงานอะดอปต์แต่อย่างใด เซอร์เคิลสามารถสร้างสรรค์วิธีจัดแสดงและขายอะดอปต์ในรูปแบบใดก็ได้ และขอแนะนำให้เตรียมซองกระดาษหรือซองใส่สำหรับใส่แผ่นคาแรคเตอร์ชีตไว้ให้ลูกค้าด้วย 


สินค้าที่ห้ามขาย

 1. สินค้าใดๆ ที่เซอร์เคิลไม่ได้เป็นผู้จัดทำด้วยฝีมือของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าลอกเลียนแบบที่ทำขึ้นตามสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยไม่มีการดัดแปลง หรือสินค้าที่คณะผู้จัดงานเห็นว่ามีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ อันเกินขอบเขตของการเป็นสินค้าทำมือหรือสินค้าที่เซอร์เคิลทำในเชิงงานอดิเรกหรือนันทนาการ
 2. สินค้าออฟฟิเชียลที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือบริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์ในการ์ตูนหรือตัวละครนั้นๆ
 3. กิจกรรมเสี่ยงโชคที่มีการคิดราคา เช่น การจับสลาก การสอยดาว ล็อตโต
 4. หนังสือและสินค้าใดๆ ที่จำหน่ายโดยการประมูลราคา
 5. สินค้าที่คณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เข้ากับหัวข้อการจัดงาน

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย

 1. ไม่จำกัดจำนวนรายการสินค้าต่อ 1 SP
 2. ทุกบูธจะต้องมีสินค้าประเภทหนังสือหรือเกมหรือแอนิเมชันอย่างน้อย 1 รายการ
 3. หนังสือและสินค้าแฟนด้อมจะต้องไม่ปรากฎโลโก้ ภาพออฟฟิเชียล ภาพสแกน หรือภาพวาดใดๆ จากการ์ตูนที่อ้างอิง อันไม่ใช่ผลงานที่เซอร์เคิลจัดทำเอง
 4. ขนาดของหนังสือและสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องไม่ใหญ่เกินพื้นที่บูธที่เซอร์เคิลเช่า อันเป็นการรบกวนพื้นที่ของเซอร์เคิลข้างเคียงและผู้เข้าชมงาน
 5. ห้ามเซอร์เคิลที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจำหน่ายหนังสือและสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชน (R-18)
 6. หนังสือและสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชน (R-18) จะต้องมีป้ายหรือมีการบอกเรตแก่ผู้ซื้ออย่างชัดเจน มีการห่อหุ้มสินค้าโดยมิดชิด ห้ามเซอร์เคิลและผู้เข้างานเปิดอ่านภายในงาน และห้ามจำหน่ายแก่ผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่าเรตที่ระบุไว้ โดยเซอร์เคิลมีหน้าที่ตรวจสอบอายุผู้ซื้อจากบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ตามความเหมาะสม
 7. งดโฆษณาหนังสือและสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชน (R-18) ทางสื่อสาธารณะของงานคอมิกสแควร์ ทั้งก่อนงาน วันงาน และหลังงาน อาทิ ภาพคัตเอาต์ ภาพเมนูที่เผยแพร่ทางเพจ แผ่นเมนูที่เซอร์เคิลแสดงที่บูธของตนเองในงาน ภาพเมนูรอบไปรษณีย์ เว้นเสียแต่สินค้าเหล่านั้นไม่ได้มีภาพ ภาพปก ลวดลาย ชื่อเรื่อง หรือข้อความที่ล่อแหลม แต่เซอร์เคิลยังคงต้องระบุเรตของสินค้าอย่างชัดเจน
 8. เซอร์เคิลสามารถจัดให้มีของแถมหรือของสมนาคุณแก่ผู้ซื้อสินค้า แต่ของแถมนั้นจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยเจ้าของเซอร์เคิลเอง
 9. เซอร์เคิลไม่คิดราคาเพิ่มจากสินค้าหลักให้ผู้ซื้อต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้ของแถม (novelty) หากของแถมชิ้นนั้นมีราคา โปรดแจ้งเป็นสินค้าแยกเป็นอีกรายการและเปิดให้ผู้ซื้อซื้อแยกได้
 10. สินค้าทุกชิ้นจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และกฎหมาย
 11. หากคณะผู้จัดงานพบเห็นในงานว่าหนังสือ สินค้า หรือของแถมใดๆ ละเมิดกฎเกณฑ์ข้างต้น คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือนให้เซอร์เคิลระงับการขายโดยการเก็บสินค้าเหล่านั้น หรือริบไว้จนกว่าจะสิ้นสุดเวลางาน
 12. คำตัดสินเกี่ยวกับสินค้าของเซอร์เคิลโดยคณะผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

สินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชน (R-18)

เนื่องจากในวันงานอาจมีผู้เข้าชมที่เป็นเยาวชน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักวงการการ์ตูนมาก่อนเป็นจำนวนมาก จึงขอความกรุณาจากทุกเซอร์เคิลในการตรวจสอบสินค้าของท่านว่าเข้าข่ายว่าเป็นสินค้า R-18 ตามนิยามของงานคอมิกสแควร์หรือไม่ และโปรดปฏิบัติตามกฎกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของท่านและวงการการ์ตูนโดยรวม

นิยาม: สินค้าที่เนื้อหาส่วนใหญ่แสดงภาพหรือข้อความที่…
– ยั่วยุทางเพศ เช่น ภาพเปลือย เพศสัมพันธ์ กิจกรรมทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ (แม้จะสวมเสื้อผ้าอยู่ก็ตาม)
– มีความรุนแรง เช่น การทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ภาพสยดสยอง ร่างกายที่เห็นอวัยวะภายใน ศพ เลือด ภาพแนวกุโระ คำด่าหยาบคาย
– มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม เช่น การใช้สิ่งเสพติด ของมึนเมา การยั่วยุให้เกิดความแตกแยกหรือกดขี่ระหว่างศาสนาหรือชาติพันธุ์ อาชญากรรมต่างๆ

หากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าของท่านเข้าข่ายเป็นสินค้า R-18 บวกหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามให้คณะผู้จัดงานพิจารณาได้ทุกเมื่อ

 


กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้างานและช่วงก่อนเปิดงาน

 1. เซอร์เคิลสามารถลงทะเบียนและเข้าพื้นที่จัดงานระหว่างเวลา 8.30 น. – 10.30 น.
 2. โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีชื่อตรงกับที่สมัครมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่พื้นที่จัดงาน
  (งานคอมิกสแควร์ไม่มีเอกสารอื่นที่ต้องใช้เพื่อลงทะเบียน)
 3. เซอร์เคิลจะได้รับบัตรเซอร์เคิลเท่าจำนวนคนที่มาลงทะเบียน (แต่ไม่เกินจำนวนบัตรที่ได้รับตามจำนวน SP ที่เช่าไว้) และประทับตราที่ข้อมือ
 4. หากเซอร์เคิลมาลงทะเบียนเปิดบูธหลัง 10.30 น. หรือหลังจากคณะผู้จัดงานเปิดให้ผู้เข้างานทั่วไปเข้าในพื้นที่จัดงานแล้ว เซอร์เคิลจะต้องเสียค่าเข้างานเสมือนผู้เข้างานทั่วไป
 5. สมาชิกเซอร์เคิลจะเข้าพื้นที่จัดงานก่อนเริ่มงานได้ตามจำนวนที่มีบัตรเซอร์เคิลเท่านั้น กรณีที่เซอร์เคิลมีสินค้าจำนวนมากหรือจำเป็นต้องมีผู้ช่วยติดตั้งบูธเกินจำนวนของบัตรที่ได้รับ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ผู้ช่วยจะได้รับอนุโลมให้เข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับบัตรและตราประทับ และถึงเวลา 10.20 น.หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศ กรุณาออกจากพื้นที่และเข้าพื้นที่จัดงานอีกครั้งเหมือนผู้เข้าชมทั่วไป
 6. กรณีที่เซอร์เคิลไม่สามารถมาลงทะเบียนหรือจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง กรุณาแจ้งชื่อผู้แทนให้คณะผู้จัดงานทราบล่วงหน้าและให้ผู้แทนแสดงบัตรประชาชนของผู้แทนในการลงทะเบียน
 7. กรณีที่เซอร์เคิลมีสมาชิกมากกว่า 1 คนและมาลงทะเบียนไม่พร้อมกัน คณะผู้จัดงานจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีชื่อตรงกับที่สมัครบูธเซอร์เคิลหรือผู้แทนที่เซอร์เคิลได้แจ้งชื่อล่วงหน้า และหากยังมาไม่ครบให้เจ้าของเซอร์เคิลออกมารับสมาชิกที่มาภายหลัง
 8. กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดงานทราบโดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเซอร์เคิลและบรรยากาศโดยรวมของงาน และคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิยกบูธของท่านให้เซอร์เคิลข้างเคียงหรือเซอร์เคิลที่ลงชื่อสำรองไว้
  1. แจ้งยกเลิกนานกว่า 2 เดือนก่อนวันงานหรือก่อนประกาศคัตเอาต์และผังบูธ จะได้รับเงินค่าบูธคืนเต็มจำนวน
  2. แจ้งยกเลิกนานกว่า 1 เดือนก่อนวันงานหรือหลังประกาศคัตเอาต์และผังบูธ จะได้รับเงินค่าบูธคืน 50%
  3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันงานหรือหลังวันงานจะไม่ได้รับเงินค่าบูธคืน
  4. ค่าบูธจะโอนคืนภายใน 14 วันหลังจากที่เซอร์เคิลแจ้งยกเลิกโดยการโอนเงินทางธนาคาร
 9. กรุณาห้อยป้ายเซอร์เคิลตลอดระยะเวลางาน

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบูธ

 1. พื้นที่ของ 1 SP กว้าง 90 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 75 ซม. (ครึ่งโต๊ะ)
 2. คณะผู้จัดงานจะจัดเตรียมเก้าอี้ 1 ตัว/ 1 SP หากเซอร์เคิลต้องการเพิ่มสามารถยกเก้าอี้สำรองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดงานมาเพิ่มได้ แต่ต้องแน่ใจว่าจะไม่เบียดหรือรบกวนเซอร์เคิลข้างเคียง และรวมแล้วเก้าอี้จะต้องไม่เกิน 2 ตัวต่อ 1 SP
 3. คณะผู้จัดงานจะตรวจสอบบูธก่อนเริ่มงานตามเวลาที่กำหนด หากเซอร์เคิลมาลงทะเบียนและจัดพื้นที่เสร็จหลังจากคณะผู้จัดงานได้ตรวจสอบบูธเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเรียกคณะผู้จัดงานให้ตรวจสอบก่อนจึงจะเริ่มต้นจำหน่ายสินค้าได้
 4. ห้ามขีดเขียน ติดเทปกาว ตอกตะปู หรือกระทำการใดๆ อันทำให้โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์จัดงาน และพื้นที่จัดงานเสียหาย
 5. ห้ามวางสินค้าและสัมภาระล้ำพื้นที่ของเซอร์เคิลข้างเคียง ทางเดิน และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ
 6. ควรมีป้ายชื่อเซอร์เคิล เมนูและป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน
 7. ควรมีป้ายบอกตำแหน่งท้ายแถวหากคาดว่าจะมีผู้ซื้อสินค้าของตนเองเป็นจำนวนมาก
 8. เซอร์เคิลที่มีอุปกรณ์ตกแต่งที่ตั้งสูงจากพื้นหรือโต๊ะ โปรดติดตั้งอย่างแน่นหนาและมั่นใจว่าอุปกรณ์มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ล้มหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลรอบข้าง หรือบดบังวิสัยทัศน์ของผู้อื่นจนเกินพอดี เซอร์เคิลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องของเซอร์เคิลเอง
 9. กรณีที่เซอร์เคิลต้องใช้ไฟฟ้า กรุณาแจ้งไว้ในแบบฟอร์มสมัครเพื่อคณะผู้จัดงานจะจัดสรรตำแหน่งบูธให้อยู่ใกล้ปลั๊กไฟ และควรนำปลั๊กพ่วงของตนเองมา 1-2 ชิ้น เนื่องจากปลั๊กพ่วงที่คณะผู้จัดงานให้ยืมได้มีจำนวนจำกัด
 10. กรณีตำแหน่งบูธอยู่ติดเสาหรือชิดผนัง เซอร์เคิลสามารถแปะป้าย โปสเตอร์ หรือแขวนสินค้าได้โดยต้องไม่สร้างความเสียหายแก่สถานที่หรือรบกวนผู้อื่นตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

บริการของสต๊าฟในวันงาน

 1. แลกเงินทอน เซอร์เคิลสามารถขอแลกธนบัตรย่อยหรือเหรียญตั้งแต่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (สต๊าฟอาจงดรับแลกเงินทอนในบางเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มี) โดยแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการแลกแก่สต๊าฟภายในงานคนใดก็ได้ แล้วสต๊าฟจะนำเงินย่อยมาแลกกับธนบัตรใหญ่ของท่านที่บูธ (สต๊าฟจะไม่สามารถรับเงินจากเซอร์เคิลก่อนแล้วนำเงินย่อยมาให้ภายหลัง)
 2. ดูแลบูธชั่วคราว สำหรับเซอร์เคิลที่มาท่านเดียวและต้องการเดินชมงาน เข้าห้องน้ำ หรือรับประทานอาหาร สามารถแจ้งให้สต๊าฟช่วยดูแลบูธของท่านชั่วคราว โดยสต๊าฟจะประจำอยู่บนบริเวณแถวที่บูธของท่านตั้งอยู่ กรุณาใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาทีเนื่องจากสต๊าฟอาจต้องให้บริการผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นด้วย (สต๊าฟจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าแทนท่าน)
 3. ฝากทิ้งขยะ สต๊าฟจะถือถุงดำรับฝากทิ้งขยะจากเซอร์เคิลและผู้เข้าร่วมงานเป็นระยะๆ ท่านสามารถฟังประกาศจากส่วนกลางของงาน

กฎเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติอื่นๆ

 1. ควรเตรียมธนบัตรย่อยและเหรียญสำหรับทอนเงินแก่ผู้ซื้อให้เพียงพอ
 2. ควรมีภาชนะหรือกระเป๋าเก็บเงินที่มิดชิด และสามารถพกติดตัวได้หากต้องออกนอกบูธ
 3. กรณีที่มีผู้เข้าชมบูธเป็นจำนวนมาก ควรเตรียมป้ายบอกตำแหน่งท้ายแถว และควรจัดสรรการต่อคิวอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมบูธมุงหน้าบูธอันจะเป็นการรบกวนบูธของเคียง
 4. ห้ามส่งเสียงดัง วิ่ง สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนเซอร์เคิลอื่นและผู้เข้าร่วมงาน
 5. โปรดแต่งกายสุภาพ ภายในงานสามารถแต่งคอสเพลย์ได้ แต่ขอความกรุณางดนำอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้างาน และโปรดระมัดระวังการถ่ายภาพไม่ให้รบกวนผู้อื่น
 6. ห้ามเดินเร่โฆษณาสินค้า แจกใบปลิว หรือจัดกิจกรรมนอกพื้นที่บูธของตนเอง
 7. ไม่ควรนำอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งใดๆ ที่มีกลิ่นแรงหรือเสี่ยงหกเลอะเทอะเข้ามาในพื้นที่จัดงาน
 8. ในวันงานอาจมีผู้เข้างานเป็นจำนวนมากและมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามา ควรระมัดระวังและช่วยสอดส่องความปลอดภัยของเซอร์เคิลข้างเคียง หากพบบุคคลที่มีพิรุธหรือพฤติกรรมน่าสงสัย โปรดแจ้งคณะผู้จัดงานโดยทันที
 9. โปรดรักษาความสะอาดและเก็บขยะทิ้งลงจุดที่คณะผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้
 10. ระหว่างการจัดงาน อาจมีช่างภาพของคณะผู้จัดงาน (ห้อยป้าย Staff) หรือสื่อมวลชนจากภายนอก (ห้อยป้าย Press) ถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน
 11. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เชิญเซอร์เคิลที่ละเมิดกฏเกณฑ์ออกจากงานโดยไม่รับผิดชอบค่าเช่าบูธที่เซอร์เคิลได้ชำระแล้ว และไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากเซอร์เคิลไม่ว่ากรณีใดๆ และการละเมิดกฎเกณฑ์จะมีผลต่อการพิจารณารับสมัครเซอร์เคิลในครั้งต่อไป
 12. กองอำนวยการของคณะผู้จัดงานตั้งอยู่หน้าทางเข้างาน (จุดเดียวกับจุดลงทะเบียน) และจะมีทีมงานตระเวนภายในพื้นที่ตลอดเวลา ทีมงานทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือแก่เซอร์เคิลทุกเมื่อ
*กฎเกณฑ์ต่างๆ อาจมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม