ประกาศเลื่อนการจัดงาน COMIC SQUARE 4

ประกาศเลื่อนการจัดงานคอมิกสแควร์ 4เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

ANNOUNCEMENT OF CQ4 POSTPONEMENT DUE TO COVID-19 EPIDEMIC

คณะผู้จัดงานคอมิกสแควร์ขอประกาศเลื่อนการจัดงาน COMIC SQUARE 4 อย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่เสี่ยงอันตรายในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

โดยทีมงานคาดว่างานจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางปี 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของสถานที่จัดงานและสถานการณ์ของโรคระบาด โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งโดยเร็วเมื่อมีกำหนดการที่แน่นอนแล้ว

ทีมงานทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศเลื่อนอย่างกะทันหัน และกราบขออภัยหากการเลื่อนนี้ได้สร้างผลกระทบต่อท่านที่ได้ผลิตสินค้าและวางแผนการเดินทางเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี เรามีนโยบายสำหรับทุกเซอร์เคิลเพื่อลดผลกระทบให้น้อยทีสุดดังต่อไปนี้

  1. เมื่อมีกำหนดการใหม่ออกมาแล้ว ทุกเซอร์เคิลจะได้รับสิทธิออกบูธตามเดิมทุกประการ กรณีที่ทีมงานจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่จัดงานและมีค่าบริการบูธสูงขึ้น เซอร์เคิลชุดเดิมจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
  2. กรณีที่ทีมงานไม่สามารถประกาศกำหนดการใหม่ภายในเดือนมิถุนายน 2563 หรือไม่สามารถจัดงานภายในปี 2563 จะเปิดให้เซอร์เคิลที่ไม่ประสงค์ออกบูธภายในงานแล้วรับเงินค่าบูธคืนครึ่งหนึ่ง* สำหรับเซอร์เคิลที่ไม่ได้ขอรับเงินคืนจะได้รับสิทธิออกบูธในงานครั้งต่อไปทันทีโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาใหม่
  3. จัดเทศกาลหนังสือออนไลน์ CQ4 ONLINE SUMMER FESTIVAL ระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม 2563 ทางหน้าเพจของงานให้ทุกเซอร์เคิลที่สนใจส่งใบเมนูและจำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์จากผู้ขายสู่ลูกค้าโดยตรง โดยทีมงานจะมีกิจกรรมแนะนำหนังสือประจำวัน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกระตุ้นความคึกคักตลอดช่วงเวลากิจกรรม และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเซอร์เคิล
  4. ขอความสนับสนุนจากโรงพิมพ์ โรงงานผู้ผลิต และพาร์ตเนอร์รายต่างๆ ในการออกโปรโมชันเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเซอร์เคิลและกระตุ้นยอดขายชดเชยกับรายได้จากการขายภายในงานให้ได้มากที่สุด
  5. สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เซอร์เคิลสามารถศึกษาที่นี่

คณะผู้จัดงานคอมิกสแควร์กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนการจัดงานของเรามาโดยตลอด เราขอส่งความปรารถนาจากใจจริงให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดนี้ และหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและเราจะได้กลับมาพบกันโดยเร็ว

คณะผู้จัดงานคอมิกสแควร์

*หมายเหตุ* เซอร์เคิลที่แจ้งยกเลิกบูธก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถขอรับเงินค่าบูธคืนและจะต้องสมัครบูธใหม่ในครั้งต่อไป

 


 

Dear all beloved circles and readers, 

This is an official announcement that COMIC SQUARE 4 will be indefinitely postponed due to worsened situation of COVID-19 epidemic for all participants’ safety.

The event is expected to be rescheduled to mid 2020 depending on venue availability and tendency of the situation. The exact new date will be announced as soon as it is confirmed.

We are deeply saddened having to make this sudden postponement and highly apologize for those who had produced products and booked the travel. Since your pleasure has alway been our first concern, we have prepared some policies to reduce as much as effect that could occur to our all valued circles.

  1. As the new schedule is made, all circles will be able to join the event as before. In case of the venue is changed and the new rental differs, there will be no additional charge for current participating circles.
  2. If the new schedule is not made by June 2020, circle that no longer desires to participate the event can request 50% refund. Booth in the next event will be instantly allocated to those that desire no refund without having to be reconsidered during the enrollment.
  3. Online campaign, CQ4 ONLINE SUMMER FESTIVAL, will be held during March 15th-22nd, 2020 on the event fan page and allow all participating circles to submit their mail-order menu image and sell with supporting activities from the staffs.
  4. Collaborate with printing houses, manufacturers, and, partners for special offer to reduce circle’s cost and compensate the lost revenue from the event.  
  5. For further detail, please kindly visit comicsquare.in.th

COMIC SQUARE would not come this far without your support. We truly wish you the best health during this epidemic crisis and looking forward to see you again soon.

CQ Staffs